Jméno:
Heslo:

AKTUALITY

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Prázdninový provoz mateřské školy

Prázdninový provoz mateřské školyPrázdninový provoz mateřské školy

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro rok 2020/2021

Vážení rodiče,

zápis k předškolní docházce bude osobně bezkontaktní. 

Jak vše bude probíhat? 

Vaše žádost bude vedena pod registračním číslem, které Vám po obdržení materiálů obratem
sdělíme na uvedenou e- mailovou adresu v Přihlášce
 

Žádost bude posuzována dle „Kritérií pro přijímání dětí“. 

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno nejpozději do 14. 6. 2020.

Po vydání rozhodnutí budou po dobu 15 ti dní vyvěšeny výsledky přijímacího řízení podle
přidělených registračních čísel v budově mateřské školy, na webových stránkách mateřské
školy i na OÚ Všestudy.

V rozhodnutí o přijetí bude Vaše dítě uvedeno pod přiděleným registračním číslem.
Zákonní zástupci nepřijatých dětí obdrží rozhodnutí o přijetí v písemné podobě poštou,
rozhodnutí o přijetí se poštou neposílá.

Co je potřeba k zápisu doložit? 

1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

2. Čestné prohlášení o očkování

3. Fotokopii všech stran očkovacího průkazu

4. Fotokopii rodného listu dítěte 

Vše pečlivě a čitelně, prosím, vyplňte a podepište.
Formuláře najdete níže v přílohách.

Dále zde naleznete:

Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Termín zápisu k předškolnímu vzdělávání

Způsoby doručování žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Plné znění Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021 z MŠMT ČR

Odkaz na očkovací kalendář – www.szv.cz 

Dále bych Vás chtěla požádat o součinnost. Vím, že je běžnou praxí, že rodiče si podávají
několik žádostí do různých školek. Prosím, sdělte mi tuto skutečnost, zejména to, že Vaše dítě
bylo již přijato do jiné školky. Za Vaše dítě budu moci přijmout jiné. S Vámi potom budu muset
dle správního řádu vyřídit zpětvzetí žádosti o přijetí. Velmi Vám již nyní děkuji za korektní jednání.

Nahlížení do spisu: možnost seznámení se a vyjádření se k podkladům rozhodnutí: 21.5. 2020.

Vzhledem k opatřením v době nouzového stavu, žádáme rodiče, aby využili formu telefonickou,
tel.:727 908 387 (v době od 8.00 do 12.00 hodin) nebo emailem.
 

Vážení rodiče, pokud si nebudete vědět s něčím rady, kontaktujte nás elektronicky
na e-mailu: skolka@vsestudy.cz nebo telefonicky na čísle 727 908 387.
 

S pozdravem  a přáním pevného zdraví       Jelena Mrzílková

                                                                                      ředitelka MŠ Všestudy                                                     

Školné

Po dobu uzavření mateřské školy se školné neplatí (duben 2020).
Přeplatek za měsíc březen 2020 bude odečten z platby za měsíc v návaznosti na otevření zařízení.
Informace bude zveřejněna prostřednictvím webových stránek.

Aktualizované informace ohledně ošetřovného

V přílohách níže jsou aktualizované informace ohledně ošetřovného. Nově platí, že rodiče mají nárok na ošetřovné po celou dobu uzavřených školských zařízení. Pečující osoby se nyní můžou střídat dle potřeby vícekrát a neomezeně. 
 

Dále je třeba vždy po skončení kalendářního měsíce předat zaměstnavateli tiskopis „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“. V tomto tiskopisu vyplní dny, ve které pečoval o dítě. Nově je totiž možné, aby se pečující na ošetřovném střídali. Musí být tedy jasné, kdy byli doma s dětmi nebo hendikepovaným a kdy chodili do práce. Za tyto dny pak dostane namísto ošetřovného mzdu nebo plat. Tento výkaz předává pečující také svému zaměstnavateli. Výkaz je nutné vyplňovat každý měsíc

Uzavření MŠ - od 12.3. 2020 do odvolání (viz příloha níže)
Domů

Created by © 2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign