logotyp

Úvod - MŠ Všestudy

Program a vize:

Chceme vycházet z výchovy dítěte v rodině, dbát na nenásilný přechod do školky a tím mu usnadňovat první krůčky bez maminky, respektovat jeho individuální potřeby, dbát na dostatek podpory a péče, kterou dítě potřebuje.
Rozvíjet jeho celkovou osobnost, dát dítěti základ pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, učit ho být samo sebou a zároveň ho přizpůsobovat životu ve společnosti.
Pozornost bude věnována rozvoji jazykových a komunikativních schopností a dovedností ve spolupráci s logopedickou poradnou.

Budeme usilovat o to, aby se dítě ve školce cítilo dobře, spokojeně, bezpečně, byl mu poskytnut prostor pro hru, tvořivost, spontánnost, aby dítě, které opouští školku, bylo samostatné, rozvíjelo se po citové stránce a dostalo dobrý základ, ze kterého bude čerpat po celý svůj další život.
Hlavní důraz bude kladen na respektování osobnosti a individuálních zvláštností každého dítěte, které vedou k rozvoji jeho schopností, dovedností a návyků, toleranci a přátelství.

Údaje o škole:

Jednotřídní mateřská škola je příspěvkovou organizací obce Všestudy v okrese Mělník a svou činnost začne vykonávat od 1. 9. 2017. Je v působnosti MŠMT ČR a bude se řídit obecně platnými předpisy. Vzdělávat se budou předškolní děti, s kapacitou 20 dětí.
Byla přistavěna k budově obecního úřadu. Sídlí v prvním patře. Je vybavena třídou a hernou, která bude sloužit současně jako ložnice. Součástí organizace je výdejna jídla, sociální zařízení, kabinet pro učitelky a šatna.

Obědy se budou dovážet, dopolední a odpolední svačinky budou připravovány přímo ve výdejně.

„Jen si děti všimněte, co je krásy na světě.“

Pozorujeme s dětmi svět v nás samých i kolem sebe. Všímáme si proměn v přírodě, a jak na nás působí. Setkáváme se s lidmi různého věku, povídáme si o lidských vlastnostech a necháváme se inspirovat.
Jako malá školka máme tu jedinečnou možnost nabídnout dětem individuální přístup a stát se rozšířením rodiny dítěte.
Mateřská škola se nachází v bezprostřední blízkosti veltruského zámeckého parku Obora. Naší prioritou je vést děti ke zdravému životnímu stylu a k ochraně životního prostředí. Umožnit tedy dětem přirozený pohyb i duševní a psychický rozvoj. V přírodě mohou děti spontánně běhat, skákat, zkoumat a objevovat, proto budeme denně s dětmi pozorovat proměny přírody a koloběhu života v přilehlém zámeckém parku. Tam děti zjistí, že mohou běhat nejen po asfaltových nebo dlážděných chodnících, ale, že jsou i cestičky vysypané kamínky či hliněná cesta protkaná kořeny stromů.

Motto: Radostné vzpomínky na mateřskou školu ve Všestudech provázejí dítě po celý život.

 

Mateřská škola Všestudy, příspěvková organizace

Mateřská škola Všestudy, příspěvková organizaceMateřská škola Všestudy, příspěvková organizace

Všestudy 7, 277 46 Všestudy
IČ: 05975999
kapacita školky: 20 dětí

Provozní doba
PO-PÁ  6.30 hod - 16.30 hod

ředitelka: Jelena Mrzílková         
učitelka: Radka Bártová
asistent pedagoga: Mária Čáková
hospodářka: Gabriela Houšková                                                         

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů

Created by © 2017 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign