logotyp

Úvod - MŠ Všestudy

Program a vize:

Chceme vycházet z výchovy dítěte v rodině, dbát na nenásilný přechod do školky a tím mu usnadňovat první krůčky bez maminky, respektovat jeho individuální potřeby, dbát na dostatek podpory a péče, kterou dítě potřebuje.
Rozvíjet jeho celkovou osobnost, dát dítěti základ pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, učit ho být samo sebou a zároveň ho přizpůsobovat životu ve společnosti.
Pozornost bude věnována rozvoji jazykových a komunikativních schopností a dovedností ve spolupráci s logopedickou poradnou.

Budeme usilovat o to, aby se dítě ve školce cítilo dobře, spokojeně, bezpečně, byl mu poskytnut prostor pro hru, tvořivost, spontánnost, aby dítě, které opouští školku, bylo samostatné, rozvíjelo se po citové stránce a dostalo dobrý základ, ze kterého bude čerpat po celý svůj další život.
Hlavní důraz bude kladen na respektování osobnosti a individuálních zvláštností každého dítěte, které vedou k rozvoji jeho schopností, dovedností a návyků, toleranci a přátelství.

Údaje o škole:

Jednotřídní mateřská škola je příspěvkovou organizací obce Všestudy v okrese Mělník a svou činnost začala vykonávat od 1. 9. 2017. Je v působnosti MŠMT ČR a bude se řídit obecně platnými předpisy. 
Byla přistavěna k budově obecního úřadu. Sídlí v prvním patře. Škola je jednotřídní s heterogenní skupinou dětí ve věku zpravidla od 3 do 6 let. Celková kapacita je 20 dětí. Škola má hernu, třídu, která slouží také jako jídelna a ložnici. Součástí organizace je výdejna jídla, sociální zařízení, kabinet pro učitelky a šatna.

Strava se dováží ze ZŠ Veltrusy.

„Jen si děti všimněte, co je krásy na světě.“

Pozorujeme s dětmi svět v nás samých i kolem sebe. Všímáme si proměn v přírodě, a jak na nás působí. Setkáváme se s lidmi různého věku, povídáme si o lidských vlastnostech a necháváme se inspirovat.
Jako malá školka máme tu jedinečnou možnost nabídnout dětem individuální přístup a stát se rozšířením rodiny dítěte.
Mateřská škola se nachází v bezprostřední blízkosti veltruského zámeckého parku Obora. Naší prioritou je vést děti ke zdravému životnímu stylu a k ochraně životního prostředí. Umožnit tedy dětem přirozený pohyb i duševní a psychický rozvoj. V přírodě mohou děti spontánně běhat, skákat, zkoumat a objevovat, proto budeme denně s dětmi pozorovat proměny přírody a koloběhu života v přilehlém zámeckém parku. Tam děti zjistí, že mohou běhat nejen po asfaltových nebo dlážděných chodnících, ale, že jsou i cestičky vysypané kamínky či hliněná cesta protkaná kořeny stromů.

Motto: Mateřská škola Všestudy, školka, do které se těšíme.

 
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů

Created by © 2017 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign